Program do wyceny okien

LEO nowoczesny i przyjazny w obsłudze program do wyceny okien

LEO to nowoczesny program do wyceny okien. Przeznaczony dla producentów okien i współpracujących z nimi partnerów handlowych. Program pozwala na zaprojektowanie i wykonanie wyceny okien i drzwi o różnych kształtach i funkcjach.

LEO jest odpowiedzią na zapotrzebowanie producentów na program posiadający nowoczesne i zaawansowane możliwości ale za rozsądna cenę, która nie nadwyręży budżetu firmowego. Program zrodził się z połączenia pasji programowania oraz kilkunastoletniego doświadczenia pracy dla branży okienno-drzwiowej.

LEO to znacznie więcej niż tylko program do wyceny okien

Dziś każdy producent, który chce skutecznie konkurować na rynku musi umiejętnie zarządzać sprzedażą, finansami, zaopatrzeniem, magazynem, logistyką i produkcją. Wszystkie te procesy są z sobą nierozerwalnie powiązane a każdy z nich generuję dużą ilość danych, które muszą być aktualizowane na bieżąco w czasie rzeczywistym.

Jak wynika z rozmów z wieloma naszymi partnerami dużą przeszkodą w skutecznym zarządzaniu w tymi kluczowymi obszarami jest konieczność korzystania z wielu różnych programów komputerowych, które nie są przeznaczone do wspólnej pracy (jeden program do obsługi sprzedaży i magazynu, drugi dla produkcji a trzeci program do wyceny okien).

Wiele firm podejmuje próby integracji tych programów ale prawie nigdy nie przynosi to w pełni satysfakcjonujących efektów.

Projektując system LEO mieliśmy powyższe trudności na uwadze.

Dzięki temu stworzyliśmy system informatyczny w pełni zintegrowany w obszarze wyceny okien, sprzedaży (faktury i rozliczenia z klientami), magazynu, zaopatrzenia, produkcji oraz transportu.

Korzyścią z takiego podejścia jest nie tylko możliwość rezygnacji z większości używanych programów ale przede wszystkim dostępność zawsze aktualnych danych w jednym miejscu. Wszyscy pracownicy działów sprzedaży, przygotowania produkcji, zaopatrzenia, produkcji i magazynu pracują na jednym programie.

Sprzedaż okien i drzwi łatwiejsza niż myślisz

Sprzedaż to proces złożony i wymagający. Szczególnie w warunkach silnej konkurencji i w nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Aby skutecznie i z sukcesem rozwijać sprzedaż trzeba posiadać efektywne narzędzia do wspierania sprzedaży i analizowania wyników sprzedaży. W programie do wyceny okien LEO zadbaliśmy także i o ten aspekt. Okna i drzwi projektuje się szybko i przyjemnie.

Przygotowanie oferty – dzięki rozbudowanym opcjom i mechanizmom wyceny zdefiniowanym w technologii – sprowadza się prostego i intuicyjnego w obsłudze wykonania projektów i wyceny konstrukcji o nawet bardzo złożonej budowie i skomplikowanych doborach materiałów i nakładów pracy. Eliminuje to potencjalne błędy ludzkie w trakcie przygotowywania wyceny. W bardzo łatwy i szybki sposób można przygotować ofertę dla klienta w różnych kolorach okien czy różnych odmianach profili. Wycena okien może być zaprezentowana klientowi w postaci specjalnie przygotowanej oferty na wydruku bądź ekranie.

Wiesz, ile na tym zarabiasz

Włączenie programu do wyceny okien do całego systemu LEO pozwala na szybkie, bieżące i łatwe zarządzanie zyskownością sprzedaży. W programie uzyskamy informację o kalkulowanej zyskowności dla każdej oferty.

Jednak najważniejszą funkcjonalnością jest szybki i bieżący dostęp do wyliczenia kosztu okna. To pozwala na szybie ustalenie rzeczywistej zyskowności sprzedaży dla każdego wyprodukowanego zamówienia. Dane te są generowane na bieżąco na podstawie rzeczywistych cen zakupu z faktur dostawców i wg rzeczywistego zużycia materiału w produkcji okien z optymalizacji a nie na podstawie założonych normatywnych odpadów.

Bieżący dostęp do danych o zyskowności sprzedaży pozwala szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku. Pozwala także nawiązać skuteczną rywalizacją z konkurencją a często pozwala na wyprzedzenie konkurentów decyzjami i działaniami celnie dobranymi do bieżącej sytuacji.

Projekt konstrukcji drzwi tarasowych podnoszono-przesuwanych

Moduł do wyceny drzwi tarasowych podnoszono-przesuwnych HS / HST.

Projekt nietypowej konstrukcji ze skosem

Projekt i wycena nietypowej konstrukcji ze skosem.

Raport - oferta dla klienta

Raport: oferta z wyceną okien dla Klienta.

Obsługa magazynu – tak szybko i łatwo, że aż miło

Obsługa magazynu jest bardzo ważnym obszarem działalności dla każdego producenta.

W przypadku okien i drzwi jest to dość duże wyzwanie.

Nieliczne programy magazynowe dostępne na rynku są dobrze przygotowane do obsługi specyficznych dla branży okiennej towarów, takich jak profile o różnych długościach czy pakiety szybowe o różnych wymiarach, budowie i kształtach.

W naszym programie zadbaliśmy o łatwą, pełną i zoptymalizowaną obsługę obrotu tymi towarami w magazynie. Oczywiście całość jest w pełni zintegrowana z programem do wyceny okien i drzwi, dzięki czemu przetwarzanie danych o towarach (operacje przyjęcia i wydania towaru) jest w dużej mierze zautomatyzowane i nie wymaga ręcznego wprowadzania dokumentów do programu. Zautomatyzowaniu podlegają także zakupy towarów takich jak profile, okucia, pakiety szybowe i inne.

Technologia – fundament sukcesu

Całość systemu LEO pracuje w oparciu o dane technologiczne zdefiniowane w programie. Do tego celu służy opcja „Technologia”.

Jest to w pełni funkcjonalna opcja definiowania całej technologii dla sprzedaży i produkcji okien i drzwi. Definiuje się wszystkie elementy materiałowe, które wchodzą w skład konstrukcji okien i drzwi takie jak profile, okucia, pakiety szybowe, profile łączące, poszerzające i wzmacniające, nawietrzaki, moskitiery i wiele innych dodatków oraz akcesoriów.  Program pozwala na dodanie szerokiej palety kolorów profili, okuć, ramek międzyszybowych i wielu innych elementów używanych do produkcji okien.

Poza nakładami materiałowymi można zdefiniować nakłady pracy niezbędne do wyprodukowania okien. Program posiada rozbudowane opcje tworzenia zależności, w oparciu o które dobierane są materiały oraz nakłady pracy do projektowanych konstrukcji.

Dzięki temu możliwe jest dokładne i precyzyjne zdefiniowanie doborów materiałów i nakładów pracy dla każdej projektowanej konstrukcji. To z kolei pozwala na dokładne wyliczenie kosztów okien i drzwi: kalkulowanych na etapie przygotowywania oferty oraz rzeczywistych na podstawie danych uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia.

Technologia fundament sukcesu 2 - definiowanie okuć okiennych

Wprowadzanie okuć okiennych w module technologii. 

Leo Technologia fundament sukcesu

Panel główny do wprowadzania technologii.

Leo - Technologia fundament sukcesu 3 - definiowanie pakietów szybowych

Wprowadzanie pakietów szybowych do wyceny okien w module technologii.

LEO – moduł wyceny okien dla partnerów handlowych

Program do wyceny okien do okazania swoich pełnych możliwości musi być wdrożony na wszystkich stanowiskach handlowych. Dotyczy to także stanowisk handlowych u partnerów handlowych producenta.

Wdrożenie programu u partnerów handlowych producenta pozwala na skrócenie czasu przygotowania oferty a jednocześnie obniża koszty sprzedaży. Jednak najważniejsze jest to, że przepływ informacji pomiędzy producentem a partnerem handlowym zostaje uporządkowany a nawet zautomatyzowany.

Partner handlowy dokonuje samodzielnie wyceny okien w zainstalowanym u niego programie.

Jeśli oferta spotka się zainteresowaniem klienta, jedyne co musi zrobić do jednym kliknięciem zmienić status danej oferty i przekazać ją do produkcji (zamówić u producenta). Przekazanie zamówienia następuje automatycznie. Również automatycznie może otrzymywać informacje zwrotne od producenta.

Producent może zdefiniować wg własnego uznania kolejne statusy przetwarzania zamówienia, które będą automatycznie przekazywane do partnera handlowego np. zamówienie: przyjęte, zaakceptowane, produkowane, gotowe, wysłane, itd. Zastosowanie tego rozwiązania powoduje, że współpraca między producentem a partnerem handlowym przebiega w niezakłócony i w pełni skomunikowany sposób.

Moduł wyceny okien dla partnera handlowego

Dobór okucia do projektowanego okna.

Moduł wyceny okien dla partnera handlowego

Wycena okna z opcją wklejania pakietów szybowych.

Leo - Moduł wyceny okien dla partnera handlowego

Panel do projektowania okien w programie do wyceny okien.

MOP – Moduł Operatora Produkcji i wszystko jasne

Moduł operatora produkcji to wyspecjalizowany program będący integralną częścią systemu LEO. Instalowany na komputerach zlokalizowanych na hali produkcyjnej pozwala na wyeliminowanie papierowych wydruków produkcyjnych.

Pracownik zamiast papierowego wydruku produkcyjnego widzi na ekranie monitora szczegóły zadania, które ma do wykonania: rysunek konstrukcji, opis najważniejszych elementów, wykaz materiałów. Jednocześnie moduł służy do zapisywania danych o postępie procesu produkcyjnego dla każdego okna.

Na bieżąco aktualizowane jest wykonanie planu produkcyjnego. Zapisywane są dane dla każdej zdefiniowanej operacji produkcyjnej o tym który pracownik i kiedy wykonał dany element. Dzięki temu mamy także dostęp do statystyk wydajności poszczególnych pracowników.

Moduł operatora produkcji raport wydruku produkcji

Raport: wydruk produkcyjny okien – drukowany.

Moduł Operatora Produkcji 3 Raport Lista cięć optymalizacja

Raport: optymalizacja cięcia profili okiennych.

Moduł Operatora Produkcji 1 - panel operatora na stanowisku szklenie

Raport: wydruk produkcji okien on-line na stanowisku szklenia.

MOM – Moduł Operatora Magazynu – kontrola nad załadunkami do klienta

Moduł operatora magazynu podobnie jak MOP (moduł operatora produkcji) jest także wyspecjalizowanym programem będącym integralną częścią systemu LEO. Wraz z mobilnymi skanerami kodów kreskowych pozwala na bieżące sczytywanie ładowanego na samochód towaru.

Pracownik ma wyświetlony na ekranie wykaz zamówień i konstrukcji do załadowania. Po każdym skanowaniu aktualizowane jest lista elementów w załadunku. Dzięki temu wiemy jaki towar został załadowany na dany samochód a nawet na który stojak na samochodzie.

Opis funkcjonalności programu