Planowanie

Planowanie produkcji jest często zadaniem bardzo złożonym, które musi uwzględniać wiele czynników determinujących proces produkcji. W rzeczywistości jest to funkcja wielu zmiennych. Bez sprawnego systemu informatycznego mogącego symulować różne warianty zależnie od przyjętych założeń o dostępnych w danym czasie zasobach i o ustalonej hierarchii priorytetów nie jest możliwe efektywne zarządzanie procesem produkcji, a w szczególności procesem planowania produkcji.

Każdy specjalista i menadżer zajmujący się planowaniem produkcji zdaje sobie sprawę z karkołomności ręcznego planowania produkcji. Rozwiązania, które zawarliśmy w naszym systemie pozwalają elastycznie planować produkcję w bezpośrednim sprzężeniu danych o dostępności surowców i materiałów oraz dostępności zasobów pracy i mocy wytwórczych parku maszynowego. Automatycznie wygenerowany plan produkcji można w bardzo łatwy sposób zmodyfikować tak by uzyskać elastyczność działania na bazie wcześniej zoptymalizowanych danych.