Waluty

W dzisiejszych czasach rozpędzonej globalizacji i intensywnej wymiany handlowej pomiędzy partnerami z różnych krajów, nieodzownym elementem każdego systemu informatycznego służącego do obsługi sprzedaży jest łatwa i wszechstronna obsługa walut obcych. W naszym systemie zastosowaliśmy nowoczesne rozwiązania dzięki którym można operować na wielu walutach na wielu poziomach i etapach przetwarzania dokumentów. Handlowcy zajmujący się obsługą bieżącą sprzedaży mają możliwość wprowadzenia rozliczeń walutowych do transakcji sprzedaży poczynając od etapu kalkulacji i przedstawienia oferty, a kończąc na wystawieniu faktur sprzedaży i rozliczeniu należności przez Klienta.

Obsługa walut obcych zachowuje spójność danych w całym obszarze funkcjonowania systemu. Oznacza to, że towary sprzedane w dowolnej walucie mogą być zamówione i zakupione w dowolnej, innej walucie. Następnie obrót magazynowy takim towarem pozwala na zachowanie prawidłowości rozliczenia cen zakupu zgodnie ze zdefiniowaną kolejnością rozchodu (FIFO, FOFI, wg dostawy).