Konstrukcje

W systemie zawarliśmy rozbudowany moduł definiowania i konfigurowania technologii produkcji. Obejmuje on zarówno aspekty materiałowe, jak i aspekty związane z obróbką produkcyjną. Elementami wykorzystywanymi na etapie kalkulacji i sporządzania oferty dla klienta są tzw. konstrukcje.

Pozwalają one na ustawienie wymiarowych, asortymentowych i technologicznych zależności, dzięki którym osoby zajmujące się sprzedażą mogą skonfigurować produkt swobodnie kształtując jego wygląd, kolorystykę, funkcje, wyposażenie podstawowe i dodatkowe. To co ważne system sprawuje też kontrolę nad pracą osoby kosztorysującej nie pozwalając jej na zaprojektowanie konstrukcji, która narusza zdefiniowane parametry i ograniczenia.