Dokumenty magazynowe

W magazynie ruchy towarów rejestrowane są za pomocą dokumentów magazynowych. W magazynie dostępne są następujące rodzaje dokumentów:

  • przyjęcie zewnętrzne (PZ)
  • wydanie zewnętrzne (WZ)
  • przychód wewnętrzny (PW)
  • rozchód wewnętrzny (RW)
  • przesunięcie międzymagazynowe (MM).

Dla każdego rodzaju dokumentu magazynowego można stworzyć dowolną ilość serii dokumentów. Każda seria ma oddzielną numerację. Numeracja dokumentów jest także definiowalna w ustawieniach systemu.