Rozliczanie

W dynamicznie zmieniających się warunkach konkurowania przy konieczności ciągłego modyfikowania swojej oferty dla klientów zarówno w zakresie cenowym, jak i asortymentowym niezbędny jest sprawny system rozliczania kosztów produkcji. W naszym systemie zadbaliśmy o kompleksowe rozwiązanie tego problemu. Dzięki zastosowanym mechanizmom informację o rzeczywistych kosztach produkcji obejmujących zarówno koszty materiałów, jak i nakład pracy otrzymuje się na bieżąco po zakończeniu produkcji danej partii towaru.

Warto podkreślić, iż efekt ten uzyskaliśmy przy minimalnym nakładzie pracy w zakresie ewidencji. Większość danych jest generowana automatycznie na podstawie odpowiednio zdefiniowanych ustawień systemu.

Istotą przyjętych rozwiązań jest znaczenie szersze zastosowanie niż tylko rozliczenie kosztów produkcji. Zakres i dostępność danych oraz intuicyjna ich prezentacja pozwala na aktywne zarządzanie kosztami produkcji w trakcie trwającego cyklu.