Faktury

Rejestracja sprzedaży jest podstawową operacją w każdej firmie, ale jednocześnie bardzo ważną. Prawidłowe wystawienie dokumentów sprzedaży wpływa na poprawne i bezproblemowe rozliczenia podatków. Jednocześnie dobrze zorganizowana struktura dokumentów sprzyja następnie sprawnej i poznawczo wartościowej analizie danych o sprzedaży. W naszym systemie sprzedaż  jest ewidencjonowana w opcji dokumenty handlowe. Dostępne są następujące rodzaje dokumentów:

  • faktura sprzedaży
  • paragony
  • faktury zaliczkowe

W systemie istnieje możliwość wystawienie faktury pro-forma. Dla każdego rodzaju dokumentu magazynowego można stworzyć dowolną ilość serii dokumentów. Każda seria ma oddzielną numerację. Numeracja dokumentów jest także definiowalna w ustawieniach systemu.